Garantie voorwaarden

123Ontstopper BV geeft een garantie termijn af van drie maanden. Hiervoor hanteren wij een aantal spelregels. De garantie vervalt als er sprake is van onjuist gebruik, zoals gebruik van vetten, kranten en andere producten wat verstopping kan veroorzaken. Ook wanneer er sprake is van verzakking of andere problemen welke verstopping kan veroorzaken, vervalt de garantie.

Wanneer u garantie wilt claimen bij 123Ontstopper BV, dan zullen wij de riolering vrij maken van ontstopping. Daarnaast zullen wij een camera inspectie uitvoeren om eventuele gebreken uit te sluiten. Mochten er geen gebreken worden geconstateerd, dan is de inspectie en ontstopping gratis. In alle andere gevallen zullen wij u het ontstoppings- en camera inspectie tarief in rekening brengen.

Onze No Cure – No Pay regeling houdt bij ons in, dat u alleen betaald als wij uw rioolprobleem hebben verholpen, echter, indien er sprake is van blokkades in de buis als gevolg van boomwortels, ijs, beton of de buis is verzakt, dan brengen wij u kosten in rekening. De afvoerleiding dient aan de geldende certificering. Mocht het blijken dat persputten, septictanks, vetvangers of andere putten vol zitten en geledigd dienen te worden, dan berekenen wij u ook kosten.

123ONTSTOPPER BV voert haar werkzaamheden zeer zorgvuldig uit, maar is nimmer aansprakelijk voor schade, vervolgschade of schade op welke manier dan ook die opdrachtgever lijdt met betrekking tot de uitvoering van de werkzaamheden en/of overeenkomst door 123ONTSTOPPER BV.

123ONTSTOPPER BV heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die nakoming verhindert.